11 Eylül 2009 Cuma

Dul Kaldım Ve Azgın Erkekleri Bekliyorum

Dul Kaldım Ve Azgın Erkekleri Bekliyorum
slm.ö ncelikle bu siteye ç ok tş k.ederim bö yle bir imkan sağ ladı ğ ı iç in benim adı m yeliz 23 yaş ı ndayı m ve izmirde yaş amaya baş ladı m 15 gü ndü r artı k izmirde yaş ayacağ ı m ç ü nkü eş imden 10 gü n ö ce eş imden ayrı ldı m ve tazecik amı m izmirli erkekleri bekliyor buca akı ncı lardayı m ş imdi eş imden ayrı ldı m ve uç akla izmire gierken 40 yaş ları nda bir beyle tanı ş tı m adı ş ahinmiş neyse yanı mzdaki koltuğ un biri boş tu ve ikimiz oturuyorduk sadece bu arada hostesler servise baş ladı banada bir ç ay ikram etti ş ahin bey hoş beş sohbet derken konu sex.se geldi bendede kı sacı k bir etek ve blü z vardı ü zerimde sü tyen takmamı ş tı m bu arada ş ahin bey ellerini bacakları ma attı ve okş amaya baş ladı bende zaten yanı yordum yarraksı zlı ktan ve uç ak alana indi ve bana bitane kartı nı verdi ş ahin bey o sı rada ş ö fö rü bizi karş ı ladı benim evime kadar bı raktı lar ama uç akta sadece elleş meden baş ka biş ey olmamı ş tı ertesi gü ne randevü leş tik ve ertesi gü n buluş tuk beni arabayla ı ssı z bir ağ aç lı k yere ç ekti arabayı kimsecikler yoktu hemen benin gö gü slerimi emmeye baş ladı bende ç ok hoş landı m ne yalan sö yleyim sonra yavaş yavaş amı ma doğ ru indi ve bir gü zel amı mı da yaladı sonra yarrağ ı nı ç ı kardı inanı n ş aş ı rdı m ç ok kalı m ve bü yü ktü sadece kafası nı ağ zı ma alabildim bana hadi aş kı m ayı r bacakları nı dedi ayı rdı m bende sadece etek olduğ u iç in hiç soyunmadı k zaten birden kö klerse inanı n gö zlerimden yaş geldi ama malesef orada kimsecikler yoktu beni bağ ı rta bağ ı rta ormanda defalarca sikti bende sü per zevk alı yordum ne yalan sö yleyimki tekrar sonra beni yine evime kadar bı raktı halaa tadı damağ ı mda ş ahin bey.in yarrağ ı nı n ewet beyler sizde yarrağ ı nı za ve kendinize gü veniyorsanı z ben hazı rı m bekliyorum msn.kullanmı yorum tel.imi yazı yorum bye.
Not: buradaki yazılar tamamen alıntıdır

Babamla Tüm Yıl Birlikte Olduk

Babamla Tüm Yıl Birlikte Olduk
ben 27 yaşında bir cocuklu ve 3 kocasından ayrılmış olan bir dulum .benim olyımda aynen buralrda okuduğum gibi oluverdi vede çok zevklide bir şekilde devam ediyor annemde 5 yılk önce ölmüş babamda bir duldu evlenememişti kardeşimle babamla beraberdik duruyorduk babamın evinde bir yıl geçmişti e biz babamla gün geçtikçe iyi bir muhabbetler yapıyorduk hepsi erotikti tam bize göre idi hoşumuza gidiyordu dul oldumuza gerek ki baba kız oldumuzu unutyorduk işte bir gecde böyle oldu aten konuşurken iyice tahrik olmuştuk birbirimizede alışmıştık ben zaten hep seksi giyiniyordum babamın yanındada gördümki babamında yarağı dimdii bende delirmiştim babam bana ben ona baktım ve babam 2 yanağımdan tutarak kendine çekti ve dudağıma yapıştı emiyordu emdikçede benim mememin üzerindeki elide sıkıyordu dimdik olan memei ve beni bu halde duduk ve memelri emerken çıplacık etti benim elimede zaten yarağını vermişti kalın iri büyük bir yaraktı iyi olduğu belli idi çok.beni sırt üstü yaptı ve dudukalrımdan yeniden başaladı emiyordu memeleride bacakalrıda bütün vucudumu emiyor yalıyordu ve benim ağzımada o yarağıda tıkayıp emziriyordu ve bacak arama geldi 2 yana tam açtı amı görünce hele tazecik tertemiz delirdi dahada azdı ve o yarağı dayadı deliğine sürtüyordu üzeründe memelerimide emiyor bacakalrı emiyor ısırıyordu kendide bende tam deli divaneye döndüktü işte oanda dayananmıyordum hadisokkkkk sokkkkk diye inliyordum ve o andada öyle bir soktu köklediki hemde o manzarayı görünce bendahada delirerek bir ahhhhçektimki babacımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdiye inliyordum babacım dururmu yılardır am sikmemiş şimdi tazecik tertemiz bir amın içşne köklemişti soktukça sokuyor at gibi kökledikçe beni delirtiyor ve canavar gibi duduak ve memelerimi emiyor ısırıyordu parçalarcasına sikiyordu beni böyle bir zevki yakalmış yeniden sanki dünyaya gelmiş zevklerin en iyisini yaşıyorduk seni asla kimseye vermem sen hep benimsin artık dedikçe sikiyordu bende ona diyordum sen ne zaman nasıl istersen öyle sik beni erkekğim diyordum ve öyle bir köklediki inanaılmaz bir şekilde orgazm olyuyorduk ve amın en derinine kadar sukup boşaldı ve beni ilk siktiği gecde hamile bırakmıştı bile sabaha kadar beni artık defalarca sikti ve diğer gecelerdede beni hem amdan hemde götten sikmeye başladı hemde kocamın bile sikmediği o götü ben naralar atarak bağırarak hiçte acımadan soktu kanlar içinde bıraktı ama bende asıl erkekği yakalamış oldum muazzam bir zevkin içinde idim artık ve halen bu şekşlde 2 yıldır devam ediyor evelenmedim daha biraz dahada evlenmiyecem ama evlensem bile ben 2 kocalı bir kadınum bundan sonra asıl kocam babam olacak
Not: buradaki yazılar tamamen alıntıdır

6 Eylül 2009 Pazar

Sevgilimle Birlikte Ne Sikiştik

Sevgilimle Birlikte Ne Sikiştik
ben 22 yaş ı nda izmirli ksk de oturan biriyim anlatacagı m hikaye gecen sene yaş andı . kı z arkadaş ı m vardı kumral yeş il gö zlü aş ı rı sexi .bir ewe ç agı rdı m gelirmiisn dedim kabul etti.ewe geldiginde ç ok gü zel bi mini etek giymiş zaten ç ok iyi kalcaları olan bir bayandı neyse geldi eve oturduk sohbet ederken birden benim sikim kalktı buda gö rdü gü ldü bende ç ok tatlı gö gü slerin var dedim ve dudakları na yapı ş tı m ü stü nü soymaya baş ladı m gö gü slerini ç ı karttı gı mda ç ok hoş uma gitmiş ti oda benim pantolon ü stü nden yarragı mı elliyo ben ç ı ldı rmı ş durumdaydı m sevgilim beni sik tiye yalvarı yodu amı nı parmaklarken inliyodu bende yarragı mı ç ı kardı m agzı na daydı m ç ok iyi yalı yodu birden bire ı sı rdı sikimi bende anladı m sikiyim dedim artı k banyoya gö tü rdü m dayadı m fayanlar bunu gö tü nü n deligine sü rdü m ş ampuanı baş ladı m sikmeye ben gitgel yaptı kca o bagı rı yordu ogü zel kaş ç aları nı vura vura kı pkı rmı zı yapmı ş tı m okadar siktimki aglamaya baş ladı sonrada ö gü zel ş eytalisine soktum yarragı mı 4 5 defa boş aldı amı o kadar sı cak ve dardı ki inliyodu altı mda kaltak bende boş aldı m 2 defa ikimizde uyuya kalmı ş ı z sabah kalktı m ç ı plagı z ö yle gö rü nce bidaha sikiş tik vede hala sikiş iyoruz.
Not: buradaki yazılar tamamen alıntıdır

Sikişelim derken götten olduk

Sikişelim derken götten olduk
slm ben adanadan kemal suan 27 yası ndayı m bu olay ı kı yı l oldu ı kı kafadar arkadas kı z avı na cı kmı stı k carsı da dolası p bulamdk enson park ta uc kı zla tanı stı k hos bes derken ı kı hafta takı ldı k en son guvenı kazanı p konuyu sı kı se getı rdı k ama bı zden bı r sart ları vardı grup yapacaktı k bı zde okeyledı k bı zı m ev haftasonu bostu bı zı mevde yapacaktı k c.tesı gunu evde herseyı hazı rladı k uc kı sı olduk kı zlrda uc beklı yorduk ama gelı nce 4 kı z ve uc erkekle geldı ler ne oldugunu anlamadı m arkadasları mı z nedı r bu deyı n ce kı zlar partı yapmayacazmı hepı mı z sı kı secegı z yoksa gı derı z dedı ler bu fı rsat ele gecmzdı caresı z kabul ettı k kı zlardan bı rı mutfaga bn bakarı m deyı m mutfaga cı ktı nerden bı lı rdı kkı ı ceceklere ı lsac atacagı nı mesrubat ları ı cı nce zaman ı lerledı kce yer degı stı rerek sı rayla kı zları sı kı yorduk onlarla gelenlerde aynen bı zı m gı bı sı kı yordu fakat gece ı lerleyı nce bı z ucumuz gecmı sı z kendı mı zden gozumu actı gı mda ustumde bı r erkek 20 cm yaragı nı got delı gı me sokup sokı up cı karı yordu acı yordu halı m yoktu nedense hosumada gı tmı stı tuhaf bı r duyuydu ucumuzude uzatmı slardı cı rı lcı plak ve resmen sı ke sı ke delı klerı mı z boru olmustu kendı mı ze gelı nce neden yaptı nı z dedı k kı zlar sa sı ze gebe kalmamak ı cı n bunlar erkek arkadasları mı z bı zı ı stedı gı nı z zaman sı ke bı lı rsı nı z dedı ler bı z doyası ya sı kmı stı k ama sı kı lmı stı kte son bı r tur deyı p once kı zları tekrar ı kı ser posta sı ktı k sonrada erkekler arkamı za gectı he bı rı vardı kı 22 cm yaragı nı got delı gı me dayadı kı sankı ı cı me bı r odun gı rdı gulı zar hem got delı gı mı yalı yor hemde muratı n yaragı nı ı cı me sokuyordu gı t gelden sonra oyle bı r bosaldı kı ı cı m yarı sı dı srı fı skı rdı ve busefer gulı zar benı mkı nı ı cı ne aldı amcı gı dardı ve benı mkı ı cı ne zor gı rı yordu kalı n ve 20 cm dı cı glı klarla karı sı k hepsı nı aldı ve beraber bosaldı k ogun toparlanı p gı ttı ler 1 ay sonra ı se sadece kendı lerı geldı bunu 2.3 ayda bı r ew musaı t oldugunda yapı yoru sı mdı ı se ben erkek te ı stı yorum
Not: buradaki yazılar tamamen alıntıdır